A görög ión oszloprend

Görög ión oszlopfő

A görög ión oszloprendnek két fő változata alakult ki, az attikai és a kisázsiai ión oszloprend. Részleteikben és arányaikban is kissé eltérnek egymástól. Az attikai ión oszloprendben az oszlop magassága 18-19 méter Lábazata egy szélesebb alsó és egy szűkebb felső tóruszból s a kettő között ívesen mélyülő trochiluszból áll, talplemeze nincs. A törzs sudarasodása 1/6 méter felületét 24 félkörű, egymástól bordákkal elválasztott kannelúra tagolja.

A fejezet 1 és 1/2 méter magas. A nyaktagot stilizált pálmalevelekhez hasonló, indákkal gazdagított palmetta-sor díszíti. Fölötte gyöngysorral képzett pálcatag után tojássorral díszített echinusz következik. Arra fekszik az ión fejezet legjellegzetesebb eleme, a homlokoldalakon kétfelől csigavonalban feltekeredő voluta.

Az abakusz íves profilú, tojássor díszíti. Az ión fejezet fő- és oldalnézete egymástól eltérő. Oldalnézetben az echinusz nem látszik, s a voluták vízszintesen fekvő balluszterhez hasonlóak.

A görög ión oszlopok felépítése

A párkány háromrészes. Az architráv felületét egymás fölé lépcsőzetesen kiugró három sáv tagolja, s díszesen faragott kis párkány zárja le. A fríz tagolatlan s általában dombormű díszíti. A geiszonban az erősen alámetszett, vízorral kiképzett függőlemezt szívléces kima támasztja alá. Fölötte gyöngysorral, tojásléccel gazdagított tagozat vezet át a lemezzel záródó, hangsúlyos szimához.

Görög ión oszlop vázlat

A kisázsiai ión oszloprend ettől néhány részletében különbözik. Az oszlop valamivel nyúlánkabb, a magassága 19-20 méter. Lábazatán a négyzetes Plintosz és a tórusz között kettős félpálcákkal s visszametszésekkel kiképzett trochilusz helyezkedik el. A fejezeten nincs nyaktag, az attikainál tehát alacsonyabb, s jóval egyszerűbb a volutája. A párkány geiszonján a függőlemezt támasztó kima alatt – egymástól közökkel elválasztva –  kis négyszöghasábok sorakoznak s alattuk egy negyedhomorlattal kiegészítve megismétlődik a támasztótagozat. Az ión rendszerben előfordul, különösen Kisázsiában, hogy a párkány csak kétrészes. Az ilyen csonkapárkányból a fríz marad el, a geiszon közvetlenül az architrávra kerül.