Lafarge MÉSZKŐLISZT

Adalékanyagként történő felhasználásra, különleges biztonsági követelmények mellett épületekben, utakban és más mérnöki létesítményekben, valamint adalékanyagként történő felhasználásra, utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonataihoz.

Kategóriák: ,

Leírás

Alakja: por
Színe: szürke-fehér-sárgás
Szaga: nincs
Sűrűség: kb. 2,83 g/cm3
Laza halmazsűrűség: kb. 1,35 g/cm3

A biztonsági szempontból fontos adatok:

Oldhatóság vízben: nem oldható
pH – érték/megjegyzés: semlegestől kissé lúgosig
Olvadáspont:
Bomlás 900 oC-on: CaO+CO2