Ablak

Ablak
Ablak: az ablak az épület külső határoló falán kialakított, fényáteresztő réteggel elzárható nyílás, amelynek alakja stílusonként változik. Világításra és szellőzésre szolgál. Többnyire nyitható, üvegezett szárnyakkal. Általában fából, műanyagból és alumíniumból készítik. Az ablakok minőségi követelményei Az ablakoknak napjainkban magas követelményeknek kell megfelelniük. Egyrészt illeszkedniük kell az épület stílusához, ugyanakkor meg kell felelniük a magas technikai és minőségi követelményeknek is. Az ismert – minőségi tanúsítvánnyal forgalmazott – gyártók... Tovább

Ablakbéllet

Ablakbéllet
Ablakbéllet: az ablaknak a külső és belső falsík közé eső, az ablakot belülről, a nyílás felől határoló része. Például a borított ácstok béléssel.   Tovább

Ablakerkély

Ablakerkély
Ablakerkély: a homlokzat síkjából kiemelkedő ablak. Többnyire konzolosan előreugró könyöklőpárkány tartja, felül szélesen előrelépő szemöldökgerenda zárja le. Ablakerkély fotók Összegyűjtöttem néhány képet ablakerkélyekről, hogy könnyebben lehessen elképzelni, hogy miről is van szó.   Tovább

Ablakkeret

Ablakkeret
Az ablaknyílás általában kőből, vakolatból, téglából, a beltérben fából készült plasztikus keretelése. Tovább

Ablakkönyöklő

Ablakkönyöklő
Ablakkönyöklő: az ablaknak a homlokzat síkjából kiemelkedő tagozattal (külső párkánnyal) megoldott alsó vízszintes határolóeleme. Újabban általában lemez vagy műkő (műmárvány) fedi.  (ablakpárkány)   Tovább

Ablakkosár

Ablakkosár
Ablakkosár: a falsík elé ugró, alul domborúan előre ívelő, öblösödő, többnyire díszes védő vasrács.   Tovább

Ablakkötény

Ablakkötény
Ablakkötény: az ablakkönyöklő alatt elhelyezett domború vagy homorú dísz, díszmező.   Tovább

Ablakköz

Ablakköz
Ablakköz: két szomszédos ablak közé kialakított homlokzati vagy belső felület.   Tovább

Ablakmélyedés

Ablakmélyedés
Ablakmélyedés: vastag falban az ablaknyílás belső oldalán kialakított fülkeszerű beugrás a padlótól vagy a könyöklőtől az ablak legmagasabb pontjáig.   Tovább

Ablakosztó

Ablakosztó
Ablakosztó: az ablaknyílásokat függőleges vagy vízszintes irányban megosztó, kőből, fából készült, rendszerint díszítés nélküli elválasztó elem. Készülhet a falazatban, a keretelésen, a tokszerkezeten és a szárnyon.   Tovább

Ablakrézsű

Ablakrézsű
Ablakrézsű: az ablakbéllet ferde, rézsűs kiképzése. Vastag falakban ki- és befelé egyaránt kiképezték, így az ablak a fal közepére, a legszűkebb keresztmetszetű helyre került. Leggyakrabban a románkori és gótikus épületeken alkalmazták.   Tovább

Ablakritmus

Ablakritmus
Az ablakok mint azonos építészeti elemek horizontális rendjében megnyilvánuló szabályosság.   Tovább