Alaktan

Alaktan

Az építészettörténet segédtudománya, amely az egyes korok jellegzetes építészeti alakzatainak, tagolóelemeinek sajátosságait, együttes szereplésük törvényszerűségeit tanulmányozza. Mindezzel segítséget ad stíluskritikai vizsgálatokhoz, és megteremti az épületek leírásának egzakt módszerét. Az építészettörténetnek a művészettörténet más ágaival ellentétben kronológiailag rendszerezett alaktana van.

Más néven: morfológia.