Alaprajz

Alaprajz

Alaprajz: az épületet, illetve egyes szintjeit az ablakkönyöklők fölötti magasságban vízszintes síkkal elmetszve, felülnézetben szemléltető, kívánt méretarányban (léptékben) kicsinyített
műszaki ábrázolás. Az alaprajzon az átmetszett függőleges szerkezetek (falak, pillérek stb.) metszetben, a metszősík alatti részek (padlóburkolatok, lépcsők, esetleg bútorzat) felülnézetben láthatók. (terv)