Axonometrikus projekció

Axonometrikus projekció

Háromdimenziós tárgyak olyan ábrázolásmódja, amely az ábrázolandó testet egy háromtengelyű, derékszögű térbeli koordináta rendszerre vonatkoztatja, és az egyes pontok képét párhuzamos, derék- vagy ferdeszögű vetítéssel a test pontjainak koordinátáiból határozza meg. A párhuzamos vetítéssel az egymással párhuzamos egyenes darabok egyenlő arányban rövidülnek meg. Ha mind a 3 tengelyen azonos az egységnyi méret, az ábrázolás izometrikus, különben anizometrikus.