Baldachin

Baldachin

Baldachin:

  1. Szobrok, egyházi és világi méltóságok felett hordozható védtető Baldac-Bagdad városából származó, drága selyemszövetből.
  2. Az építészeti szobrok, kutak, oltárok, szószékek felett elhelyezett, oszlopokon vagy gyámköveken nyugvó díszes tető kőből, márványból vagy bronzból. A leggyakoribb a görög építészetben. (kősátor)