Bazilika

Bazilika

Valószínűleg görög eredetű épülettípus, amelynek első fennmaradt emlékei Rómában és környékén ismertek. Ezek kereskedelmi és bíráskodási csarnokok, amelyek a forumon álltak. Hosszanti kiemelkedő középterüket alacsonyabb oldal terek, rendszerint oszlopos csarnokok vették körül. Hasonló épülettípus a reneszánszban is előfordul. Az antik Bazilika számos vonatkozásában az ókeresztény gyülekezeti templomok prototípusává vált. A negyedik századtól kezdve a nevét is átvették a nagyméretű 3 vagy 5 hajós keresztény kultuszépületek megjelölésére. Eredeti jelentése később elmosódott, a középkori szóhasználatban mindenféle speciális jelentésű templomra vonatkoztatták,  elsősorban olyanokra, amelyek különleges ereklyékkel rendelkeztek vagy kivételes funkciókat láttak el. A modernebb szóhasználatban nagyméretű rangos templomot jelent. Építészettörténeti szakszóként a főhajó és a mellékhajók meghatározott viszonyára utal.