Biztonságos használhatóság

Biztonságos használhatóság

Biztonságos használhatóság: biztonságosan használható az építmény, vagy annak része, ha a rendeltetésszerű használókat nem veszélyezteti állékonysági, tűzvédelmi, egészségvédelmi vagy más szempontból nem megfelelő építményrész, szerkezet, berendezés, építési anyag, sem az építményben folytatott tevékenység, illetve annak hatása.