Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség

Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség

Amelynek tervezett rendeltetésszerű használata általában folyamatosan két órát meghaladó időigényű vagy amelyben a használatok közötti szünet időtartama a két órát nem éri el. (pl. lakószoba, nevelő-oktató helyiség, étterem).