Római ión oszloprend

Római ion oszlopok

A római oszloprendek közül ez áll legközelebb a görög elődjéhez, arányaiban és részleteiben a kisázsiai ión rendhez hasonló. Az oszlop magassága 18 méter. Lábazatán a négyzetes talplemez fölött a trochiluszt középen kettős félpálca osztja. A felső tag félkör metszetű, a törzshöz lemezzel és negyedhomorlattal kapcsolódó tórusz. Az oszloptörzs sudarasodása 1/6 méter. Felületét 24 félkörívű, egymástól bordákkal elválasztott kannelúra tagolja.

Római ión oszloprendben a geiszon alsó tagja egy kima

A fejezet két jellegzetes része az asztragal fölött domborodó, tojássorral díszített echinusz és a kétoldalról felcsavarodó, oldalnézetében fekvő balluszterként formált voluta. Az abakusz négyzet alaprajzú, profilja lemezzel záródó kima. A párkány hármas osztású. Az architráv síkját egymás fölé lépcsőzetesen kiugró vízszintes sávok tagolják s lemezzel kapcsolt kima zárja le. A fríz tagolatlan, felületét gyakran növényfüzérekből, ember- és állatalakokból, vagy különféle díszítőmotívumokból összeálló dombormű borítja. A geiszon alsó tagja egy kima. Fölötte erősen kiülő fogsor húzódik, majd kis lemez és félpálca után a függőlemezt alátámasztó nagyobb negyedpálca.

A vízorral képzett függőlemez fölött kimatag ugrik ki. A koronázótag lemezzel zárt szima. Az ión rendben a párkány magassága 4 és 1/2 méter.

Formálására jellemző az architráv lépcsős tagolása, a geiszonhoz kötelezően hozzátartozó fogsor, valamint a gazdag faragás. A negyedpálca itt rendszerint tojásléccé, a félpálca gyöngysorrá alakul s a kima szívlécként jelenik meg vagy levélsor díszíti.

Arányszabály

A többi oszloprendre is érvényes arányszabályként érdemes megjegyezni, hogy a geiszon kiülése a magasságával azonos, tehát a fríz felső szegélyétől a koronázó szima lemezének felső éléig húzott egyenes 45°-os. Az oszlop és a párkány kapcsolatában ugyanilyen általános érvényű szabály, hogy az architráv alsó éle az oszloptörzs felső vonalával pontosan fedésben, ugyanahhoz a függőleges érintősíkhoz illeszkedik.

Az oszlopszék 6 méter magas. Párkányán a vízorral képzett függőlemezt negyedpálca támasztja alá s koronázótagként lemezzel kapcsolt kima zárja le. Lábazata a dór oszlopszék lábazatához hasonló, a különbség az, hogy a bukókimát itt bukószima helyettesíti